Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

H Kοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου (Κ.Ε.Δ.Μ.Τ) αποτελεί ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και έχει σαν στρατηγικό στόχο να συνδράμει το Δήμο στη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων αγαθών και υπηρεσιών προς στους πολίτες προσδίδοντας προστιθέμενη αξία στις πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις του.

Η Κ.Ε.Δ.Μ.Τ. επιχορηγείται για συγκεκριμένες δράσεις με βάση το Διετές Πρόγραμμα που συνάπτει με το Δήμο, η λειτουργία της καθορίζεται από το καταστατικό (ΦΕΚ 2574β/11), ενώ δραστηριοποιείται στα πλαίσια των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και όπως αυτές εξειδικεύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς.

Ιδρύθηκε το 1995 (ΦΕΚ 114Β /65) ως αμιγής Δημοτική επιχείρηση ,μετετράπη σε Κοινωφελή (ΦΕΚ 1998Β/2009)

Ειδικότερα, σκοπός της Επιχείρησης είναι η ανάληψη δραστηριοτήτων συμπληρωματικά με τις υπηρεσίες και με τα άλλα ΝΠΔΔ του Δήμου στους τομείς α) περιβάλλοντος β) παιδείας γ) πολιτισμού δ) αθλητισμού ε) κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης ΚΗΦΗ-ΚΔΑΠ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ στ) εκπόνησης και εφαρμογής προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας ζ) κινηματογραφικών δραστηριοτήτων η) Πάρκου κυκλοφοριακης αγωγης

Η έδρα της στο Μοσχάτο, Ξενοφώντος 4, είναι σε χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου όπως και οι διάφορες εγκαταστάσεις της οπού εξυπηρετούνται οι δράσεις της και βρίσκονται στο Μοσχάτο:

α) Ξενοφώντος 4,
β) Χαλκίδη 21,
γ) Αγ Κωνσταντίνου & Πίνδου,
δ) Σολωμού και Κωνσταντινουπόλεως,
ε) Κνωσού,

και στον Ταύρο στον Χώρο του Πάρκου Ηρώων Ενόπλων Δυνάμεων Κωνσταντινουπόλεως 2

Όλοι οι χώροι από πλευράς υλικοτεχνικής είναι πλήρως εξοπλισμένοι ανάλογα με την δράση (δηλαδή με συγκροτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, εργαλεία, μηχανήματα προβολής κλπ).

Το προσωπικό που απασχολείται είναι διαφόρων ειδικοτήτων αναλόγως των αναγκών των δράσεων και των προγραμματων, ητοι κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι νοσοκόμοι, εκπαιδευτές πληροφορικής κλπ.

Δράσεις με τις οποίες έχει ασχοληθεί η επιχείρηση:

• Βοήθεια στο Σπίτι: πρόγραμμα βοήθειας ανήμπορων ατόμων σπίτι τους επί 15 έτη
• ΚΔΑΠ /ΜΕΑ: Φροντίδα παιδιών με ειδικές ανάγκες επί 5 ετη
• ΚΗΦΗ: Φροντίδα Hληκιομενων ατόμων με ειδικές ανάγκες επι 6 ετη
• Ψυχαγωγικές – καλλιτεχνικές δραστηριότητες όπως η προβολή κινηματογραφικών ταινιών – οργάνωση εκδηλώσεων ακροάματος και εικαστικών τεχνών
• Εκπαίδευση σε θέματα, φωτογραφίας – ηλ. Υπολογιστών – ζωγραφικής κλπ.
• Διοργάνωση φιλολογικών διαλέξεων με πρόσκληση διαφόρων συγγραφέων και προώθηση φιλολογικών βιβλίων
• Παροχή σε νέους της περιοχής μας βοήθειας για εξεύρεση εργασίας

Μέσα στα (21) χρόνια λειτουργίας της η Κ.Ε.Δ.Μ.Τ. στηριζόμενη στη μεγάλη πείρα, την υψηλή κατάρτιση και το μεράκι του προσωπικού της και των συνεργατών της σχεδιάζει προσεκτικά τα βήματά της για μια πετυχημένη λειτουργία, σε σχέση με το σύνολο των επιδιώξεών της και έχει να παρουσιάσει ένα σημαντικό έργο σε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιήθηκε μέχρι σήμερα.