Συνεδρίαση του Δ.Σ στις 21/03/2014

Μαρ 19, 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της  

«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μοσχάτου-Tαύρου»

που θα γίνει στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Ξενοφώντος 4 Μοσχάτο 3ος όροφος), την Παρασκεύη 21/3/14 και ώρα 11.00 π.μ. με τα εξής θέματα:

Θέμα 1. Λήψη απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης της υπάρχουσας πίστωσης στον αντίστοιχο στον ΚΑΕ που αφορά την τεχνική υποστήριξη προγράμματος μισθοδοσίας –δημιουργία-αποστολή αρχείων  ενιαίας αρχής πληρωμών, βάσει προσφοράς και έγκριση σύναψης σχετικής σύμβασης.

Θέμα 2. Λήψη απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης της υπάρχουσας πίστωσης στον ΚΑΕ 88-61-99 του ποσού 3.600,00 € που αφορά αμοιβή –αποζημίωση  προέδρου Δ.Σ. 2014 ως απόφαση 55/24-2-14.του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 3 . Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης εξόδων ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 2014   ποσού 500,00  € με πίστωση ΚΑΕ73-64-98

Θέμα 4. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης για συντήρηση – επισκευή μηχανημάτων και λοιπού ηλεκρονικού εξοπλισμού της Κοινωφελούς   ποσού 2.000,00  € με πίστωση ΚΑΕ 88-62-07

Θέμα  5. Λήψη απόφασης έγκρισης καταστροφής 3 ups με αριθ.356,360,365 με ΚΑΕ 14.03.80

Θέμα 6. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης  συμβολαίου συντήρησης προγράμματος κοινοχρήστων ποδηλάτων ποσού 2.500,00 €

Θέμα 10. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης εξόδων συντήρησης ΠΚΑ    ποσού 2.500,00  € με πίστωση ΚΑΕ 87-62-07

 

Η  Πρόεδρος

 

Φουστέρη Σοφία

 

 

Comments are closed.