Συνεδρίαση του Δ.Σ στις 27/6/2014

Ιούν 25, 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της  

«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μοσχάτου-Tαύρου»

που θα γίνει στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Ξενοφώντος 4 Μοσχάτο 3ος όροφος), την Παρασκευή 27/6/14 και ώρα 11.00 π.μ. με τα εξής θέματα:

Θέμα 1 . Λήψη απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης της υπάρχουσας πίστωσης στον ΚΑΕ 73-62-07 του ποσού   67,65        € που αφορά τη ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.

Θέμα 2 . Λήψη απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης της υπάρχουσας πίστωσης στον ΚΑΕ 73-62-07 του ποσού  303,00   € που αφορά ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΟΚΕΤΩΝ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.

Θέμα 3. Λήψη απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης της υπάρχουσας πίστωσης στον ΚΑΕ 50-62-07 του ποσού    1340,70   € που αφορά την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ KΔΑΠ-ΜΕΑ».

Θέμα 4 . Λήψη απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης της υπάρχουσας πίστωσης στον ΚΑΕ 73-62-07 του ποσού   65,19    € που αφορά ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.

Θέμα 5. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης για την εκδήλωση του πολεμικού ναυτικού ποσού 2.000,00   € με πίστωση ΚΑΕ 81-64-98.

 

Πρόεδρος

 

Φουστέρη Σοφία

 

 

Comments are closed.