Συνεδρίαση του Δ.Σ στις 29/5/2014

Μαΐ 27, 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. της  

«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μοσχάτου-Tαύρου»

που θα γίνει στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Ξενοφώντος 4 Μοσχάτο 3ος όροφος), την Πέμπτη 29/5/14 και ώρα 11.00 π.μ. με τα εξής θέματα:

Θέμα 1 . Λήψη απόφασης τιμολογιακής πολιτικής «Σινέ-Κήπος»

Θέμα 2. Λήψη απόφασης ενοικίασης κυλικείου «Σινέ-Κήπος» και εξουσιοδότησης της Προέδρου για την υπογραφή σχετικού μισθωτηρίου συμβολαίου

Θέμα 3. Λήψη απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης της υπάρχουσας πίστωσης στον ΚΑΕ 50-64-09 του ποσού 369,00      € που αφορά το ρεπορτάζ ταινιών στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο του κιν/φου «Σινέ Κήπος».

Θέμα 4 . Λήψη απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης της υπάρχουσας πίστωσης στον ΚΑΕ 50-64-07 του ποσού  1500,00        € που αφορά εκτύπωση προγράμματος ταινιών και εισιτηρίων κιν/φου «Σινέ-Κήπος»

Θέμα 5 . Λήψη απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης της υπάρχουσας πίστωσης στον ΚΑΕ 50-62-04 του ποσού    20.000,00         € που αφορά την ενοικίαση κιν/κών ταινιών ΣΙΝΕ  ΚΗΠΟΣ και εξουσιοδότηση της προέδρου για την ανάθεση και υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Θέμα 6 . Λήψη απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης της υπάρχουσας πίστωσης στον ΚΑΕ 50-62-98 του ποσού   5.000,00         € που αφορά τη λειτουργία, συντήρηση και χειρισμό κινηματογραφικής μηχανής προβολής του «Σινέ-Κήπος» και εξουσιοδότηση της προέδρου για την ανάθεση και υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Θέμα 7. Λήψη απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης της υπάρχουσας πίστωσης στον ΚΑΕ 50-61-01 του ποσού  4.000,00    € που αφορά  την έκδοση εισιτηρίων και μεταφορά ταινιών του «ΣΙΝΕ   ΚΗΠΟΣ»  και εξουσιοδότηση της προέδρου για την ανάθεση και υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Θέμα 8 . Λήψη απόφασης παραχώρησης στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου του χώρου του κινηματογράφου «Σινέ Μασκώτ» για την πραγματοποίηση του Μαθητικού Φεστιβάλ.

Θέμα 9. Λήψη απόφασης ενοικίασης κυλικείου »Σινε  Νέα Μασκών» και εξουσιοδότησης της προέδρου για την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμβολαίου.

Θέμα 10 . Λήψη απόφασης τιμολογιακής πολιτικής «Σινέ Νέα Μασκώτ»

Θέμα 11. Λήψη απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης της υπάρχουσας πίστωσης στον ΚΑΕ 81-61-00 του ποσού 369,00      € που αφορά το ρεπορτάζ ταινιών στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο του κιν/φου «Σινέ Νέα Μασκώτ».

Θέμα 12 . Λήψη απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης της υπάρχουσας πίστωσης στον –ΚΑΕ 81-64-02  του ποσού   1.000,00     € που αφορά εκτύπωση προγράμματος ταινιών και εισιτηρίων «Σινέ Νέα Μασκώτ».

Θέμα 13 . Λήψη απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης της υπάρχουσας πίστωσης στον ΚΑΕ 81-62-04 του ποσού   13.000,00         € που αφορά την ενοικίαση κιν/κών ταινιών «Σινέ Νέα Μασκώτ» και εξουσιοδότηση της προέδρου για την ανάθεση και υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Θέμα 14 . Λήψη απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης της υπάρχουσας πίστωσης στον ΚΑΕ 81-61-00 του ποσού   5.000,00  € που αφορά τη λειτουργία, συντήρηση και χειρισμό κινηματογραφικής μηχανής προβολής του «Σινέ Νέα Μασκώτ» και εξουσιοδότηση της προέδρου για την ανάθεση και υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Θέμα 15.  Αποδοχή παραίτησης του μέλους Δ.Σ. κ. Ανδρέου Σωτήρη.

Θέμα 16.     Λήψη απόφασης για την έγκριση-ανάληψη δαπάνης στον ΚΑΕ               του ποσού  2.900,00€ συμπεριλαμβανομένων φόρων κρατήσεων και τελών, για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου  με σκοπό την προετοιμασία-οργάνωση του 6ου Διαδημοτικού Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμων της Αττικής που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2014

Θέμα 17 . Λήψη απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης της υπάρχουσας πίστωσης στον ΚΑΕ               του ποσού  1.254.00  € που αφορά που αφορά αγορά αναλωσίμων υλικών φωτογραφίας

Θέμα 18. Λήψη απόφασης έγκρισης τιμών καταχωρήσεων στο έντυπο και διαφημιστικών πινακίδων του  κιν/φου «Σινε Κήπος».

Θέμα 19. Λήψη απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης της υπάρχουσας πίστωσης στον ΚΑΕ                         του ποσού   750,30 €  που αφορά την ανανέωση  του συμβολαίου συντήρησης λογισμικών εφαρμογών και παροχή υπηρεσιών τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης έτους 2014 με την uni systems.

 

H Πρόεδρος

 Φουστέρη Σοφία

 

 

Comments are closed.