Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Μ.Τ.

Διατελέσαντες πρόεδροι Δ.Σ  :

Παπαντώνης Ταξιάρχης 3/95-12/98
Μενεξής Γεώργιος 1/99-12/02
Παπαντώνης Ταξιάρχης 1/03-2/11
Καζάλας Χρήστος 3/11-10/12
Φουστέρη Σοφία 11/12 – 12/14
Χατζηαντωνίου Παναγιώτης 01/15 –